Pesticidi

Izpostavljenost pesticidom v maternici – posledice lahko nosijo celo prapravnuki

PesticidiNova znanstvena spoznanja o vplivu pesticidov na zdravje odkrivajo, da so otroci in nosečnice veliko bolj občutljivi na pesticide, kot so domnevali. Kar nekaj študij je dokazalo povezavo med izpostavljenostjo pesticidom ter rakom pri otrocih. Rezultati iz uradnih poročil monitoringa v EU in Sloveniji kažejo zaskrbljujoč trend povečevanja ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi. Zadnji dosegljivi rezultati kažejo, da je v EU skoraj polovica (42,1%) vseh vzorcev sadja in zelenjave vsebovala ostanke pesticidov. V okviru Tedna brez pesticidov, ki poteka po vsej Evropi, je danes Društvo ECHo v Sloveniji izdalo v slovenščini publikacijo PAN Europe (Pesticide Action Network) in HEAL (Health and Environment Alliance), s katero predstavlja nova znanstvena spoznanja.

Epidemološke študije in toksikološke raziskave kažejo na škodljive učinke pesticidov na zdravje otrok in ugotavljajo, da so otroci bolj občutljivi na izpostavljenost kemikalijam kot odrasli. Kar nekaj študij je dokazalo povezavo med izpostavljenostjo pesticidom ter rakom pri otrocih:
– povečano tveganje za raka ledvic,
– povezavo med pesticidi ter razvojem krvnega raka pri otrocih, vključno z ne-Hodgkinovim limfomom in levkemijo,
– povečano tveganje za nastanek akutne levkemije pri otrocih, če so izpostavljeni pesticidom v maternici ali v otroštvu, še posebej insekticidom in herbicidom, ki se uporabljajo pri negi zelenice, zaščiti sadnega drevja ter za zatiranje insektov v stanovanju.

Obolelost otrok za rakom v Evropi raste izredno hitro. Študija je zajela 77.111 primerov raka pri otrocih, diagnosticiranih v letih med 1978 in 1997 v 15 državah Evrope. Rezultati so pokazali, da je število raka pri otrocih pod 14 let naraščalo v povprečju 1,1% na leto.

Nevarni pesticidi se kopičijo tudi v človeškem organizmu. Čeprav se nekateri ne uporabljajo več (nekateri že več kot dve desetletji), jih je moč še vedno najti v krvi in hrani. Zaskrbljenost nad potencialno dolgoročnimi vplivi izpostavljenosti nizkim stopnjam kemikalij v hrani, še posebej zarodkov, dojenčkov in otrok, je več kot upravičena.

»Problematika izpostavljenosti (ostankom) pesticidom v Sloveniji ni dovolj izpostavljena. Kljub rezultatom, ki jih kažejo redni monitoringi ostankov pesticidov v hrani in vodi, odgovornih inštitucij v državi ne prepričajo dovolj, da je potrebno narediti odločnejše korake. Kljub temu si ne smemo zatiskati oči pred to tiho nevarnostjo« je povedala predsednica Društva ECHo Mojca Langerholc Žgeč.

Izpostavljenost pesticidom v maternici lahko povzroči tako prirojene napake kot tudi funkcionalne poškodbe, ki se lahko izrazijo šele veliko kasneje v življenju. Ker se ženske spolne celice (jajčeca) oblikujejo v času razvoja zarodka, lahko na naslednje generacije otrok vplivajo celo negativni učinki izpostavljenosti pesticidom njihovih babic. Že en sam stik nosečnice s fungicidom vinklozolin lahko povzroči raka, bolezni ledvic in druge bolezni pri do štirih naslednjih generacijah.

Slovenija si je v času predsedovanja zadala kot eno izmed prednostnih nalog – zmanjševanje bremena bolezni, kakršen je rak, ki kljub številnim dejavnostim in prizadevanju držav članic ostaja ena resnejših težav v javnem zdravju Evropske unije. Umik nekaterih pesticidov iz prometa bi bil vsekakor pomemben prispevek na tem področju, saj mnoge študije kažejo na povezavo med daljšo izpostavljenostjo pesticidom v živilih in rakavimi obolenji.

Zadnji dosegljivi rezultati kažejo, da je skoraj polovica (42,1%) vseh vzorcev sadja in zelenjave v EU vsebovala ostanke pesticidov. Visok delež (5,1%) vzorcev je vseboval ostanke pesticidov nad zakonsko dovoljeno mejo (MRL).

Mojca Langerholc Žgeč, predsednica Društva ECHo, je še dejala »Zaradi vpliva pesticidov na zdravje naše društvo že od ustanovitve dalje skrbi za informiranje javnosti in se v ta namen povezuje z drugimi nevladnimi organizacijami predvsem iz tujine. Prav tako smo se letos vključili v mednarodni projekt Teden brez pesticidov, ki poteka med 20.3.2008 in 30.3.2008 po vsej Evropi in v okviru te izdali v Sloveniji publikacijo, ki odkriva nova znanstvena spoznanja.«

Med 20.3.2008 in 30.3.2008 po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, poteka Teden brez pesticidov, na katerem se zvrsti vrsta aktivnosti, ki opozarjajo na nevarnosti pesticidov. Več informacij na: http://www.semaine-sans-pesticides.com/

Za več informacij kontaktirajte:

Društvo ECHo
Lea Cirnski
lea.cirnski@ech-o.org
www.pesticidi.net

Podobni članki:
Gremo v kino!
Ljubezenska zgodba: Neznanec
MINI ANKETA
 

Prispevki iz iste kategorije: