Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka ter tudi pravic do družinskih prejemkov se je z novimi pravilniki poenostavilo. Starši morajo le pristojnemu centru za socialno delo pravočasno posredovati izpolnjeno vlogo, ta pa na podlagi te vloge zaprosi za podatke iz evidenc po uradni dolžnosti in odloči o pravici.

Uveljavljanje pravic ob rojstvu otrokaPravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo je poenostavil vloge za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka. Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (S-1/1), s katero mati uveljavlja pravico do porodniškega dopusta in porodniškega nadomestila, dopusta za nego in varstvo ter nadomestila za nego in varstvo ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, je namenjena materam, ki koristijo vse te pravice. Uveljavljajo jih najprej 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 29 dni pred njim, saj porodniški dopust nastopijo 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Mati mora vlogi priložiti Prilogo S-1 – podatki o zaposlitvi in plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.

Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (S-1/2), s katero oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, je namenjena očetom, ki te pravice lahko uveljavljajo istočasno z materjo otroka, torej že pred rojstvom otroka (v takem primeru, ko še ni znano, kdaj bo otrok dejansko rojen, mora oče po rojstvu otroka na center sporočiti točne datume koriščenja očetovskega dopusta) ali pa te pravice uveljavlja takoj po rojstvu (ko je že znan dejanski datum poroda). S posebno vlogo za očeta ima oče možnost, da se sam odloči, kdaj bo te pravice uveljavljal. Oče mora vlogi priložiti Prilogo S-1 – podatki o zaposlitvi in plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.

Spremenjen je tudi pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, ki ne zahteva več podpisov vlagatelja in vseh polnoletnih družinskih članov ter tako olajša elektronsko vlaganje vloge za uveljavljanje otroškega dodatka. Vloga za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka se je na ta način poenostavila in pripravila za elektronsko poslovanje. Vlogo starši izpolnijo in lahko pošljejo po elektronski poti, center za socialno delo na podlagi te vloge zaprosi za podatke iz evidenc po uradni dolžnosti in odloči o pravici. Dosedanja dokazila, ki izkazujejo podatke, ki jih ni v uradnih evidencah, sta zamenjali izjavi vlagatelja, in sicer izjava, da se otrok, ki je oziroma bo dopolnil 18 let, šola in ima status učenca dijaka, vajenca ali študenta, ter izjava, da je otrok v zavodu. Pri tem je treba navesti tudi ime in naslov šole, da se podatki lahko preverijo.

Pravice se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, kjer staršem izročijo vse potrebne obrazce in jih seznanijo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice. Dokazil, s katerimi center za socialno delo že razpolaga, staršem ob uveljavljanju posamezne pravice ni treba prilagati, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah iz evidence centra in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Vsi obrazci-vloge in informacije so na voljo na centrih za socialno delo ter na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/si/obrazci/.

Vprašajte!
Avtorja prispevka bosta odgovarjala na vaša vprašanja, povezana z uveljavljanjem pravic ob rojstvu otroka in pravic do družinskih prejemkov. Vprašanja lahko napišete na forumu na spletni strani: www.otroci.si.

Rojstvo otroka

Napisala: Breda Skubic in Peter Pinter
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – Direktorat za družino
Uredila: PV

Članek je bil objavljen v reviji SuperMAMI.

Podobni članki:
DRUŽINSKA RAZMERJA – REJNIŠTVO
NIVEA Extreme Resist maskara za podaljšanje
Spolne Zlorabe

Prispevki iz iste kategorije: