Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka

Uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka ter tudi pravic do družinskih prejemkov se je z novimi pravilniki poenostavilo. Starši morajo le pristojnemu centru za socialno delo pravočasno posredovati izpolnjeno vlogo, ta pa na podlagi te vloge zaprosi za podatke iz evidenc

Read More

Šola za starše

Večina zdravstvenih domov, bolnišnic oziroma porodnišnic organizira cikluse predavanj, ki potekajo skozi vse leto in so namenjeni nosečnicam okrog 30. tedna ter njihovim partnerjem. Ponekod pa v okviru šole za starše organizirajo več tečajev, ki se jih udeležite glede na

Read More